About us

Celebrity Clinic” สถาบันเสริมความงามที่ยึดหลักการแพทย์และศิลปะเข้าไว้ด้วยกัน สมดุล กลมกลืน และมีเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล ใส่ใจเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักสำคัญที่สุด เราจะไม่แนะนำการทำศัลยกรรมหรือการเสริมความงามที่มีความเสี่ยง หรืออาจเกิดผลเสียต่อผู้เข้ารับบริการ

เราใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่นำเข้าถูกต้องตามกฏหมาย ผ่านการรับรองความปลอดภัย ราคาเหมาะสม คุ้มค่า เลือกแต่สิ่งที่ดีที่สุดจากทั่วโลก มาไว้ที่นี่

OUR SERVICE

NEW PROMOTION

MAP

สาขา ซีคอน บางแค

ชั้น 3, เลขที่ 607 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม 10160

สาขาพญาไท

83 ถนน พญาไท แขวง ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400