1. เข้ามาปรึกษาแพทย์
  ก่อนเข้ามารับการรักษาควรเข้ามาปรึกษาแพทย์ เพื่อได้รับก่อนซักประวัติเกี่ยวกับโรคประจำตัว และอาการแพ้ยา
 2. ตรวจร่างกาย
  ก่อนเข้ารับการรักษา จำเป็นต้องตรวจร่างกาย ก่อนการทำการรักษาตามที่แพทย์แนะนำ
 3. ทานอาหารตามปกติ
  ในวันที่เข้ารับการผ่าตัด ควรรับประทานอาหาร มาก่อนให้เรียบร้อย
 4. หยุดทานยาอื่นๆ
  ควรหยุดรับประทานวิตามินหรือยาบางชนิดที่แพทย์สั่ง ให้หยุดก่อนทำการผ่าตัด 2 สัปดาห์หรือตามดุลยพินิจของแพทย์
 5. เตรียม Support สำหรับรัด
  ควรเตรียม Support สำหรับรัดในตำแหน่งที่ ทำการผ่าตัด ตามขนาดบริเวณที่ทำการผ่าตัด