ขั้นตอน การย้ายไขมัน

1. มาร์คจุด ที่ต้องการจะดูดไขมันออกและจุดที่จะเติมกลับเข้าไป
2. ดูดไขมัน ใช้เทคโนโลยีแรงดันน้ำช่วยสลายไขมัน พร้อมดูดออก
3. เติมกลับ เข้าสู่บริเวณที่คุณต้องการอย่างเป็นธรรมชาติ

 

━━━━━━━━━━━
สอบรายละเอียดเพิ่มเติม Celebrity Clinic